Kính Dán An Toàn 2 Lớp 6.38 8.38 10.38mm Nam Từ Liêm